Η εικόνα στο 75% της καταμέτρησης

στον Δήμο Δίου-Ολύμπου

επίσημα στοιχεία – η καταμέτρηση συνεχίζεται

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα στον Δήμου Δίου-Ολύμπου, στο 75% της καταμέτρησης.

 

 

 

Τα αποτελέσματα της ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου, στο ίδιο ποσοστό καταμέτρησης (75%).

 

 

Η εικόνα του 75% των αποτελεσμάτων στην ΔΕ Δίου.

 

 

Και το 75% της καταμέτρησης των εκλογκών τμημάτων του Λιτοχώρου.