Τα τελικά αποτελέσματα

στο Δήμο Δίου Ολύμπου

των Ευρωεκλογών 2024 – τελικά και επίσημα

 

 

Συνολικά του Δήμου Δίου-Ολύμπου

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα στην ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου

 

Τα αποτελέσματα στην ΔΕ Δίου

 

 

 

Τα αποτελέσματα στην ΔΕ Λιτοχώρου