Ρεπορτάζ

Πραγματικό. Με τέσσερα “Π” και ένα “Γ”. Χωρίς πρόσθετα και ομογενοποιητές, καθαρό και για τον αναγνώστη και για τον άρχοντα.

Πάμε Στοίχημα

Διαφάνεια, ίση μεταχείριση, αξιοπρέπεια και νοικοκυροσύνη

ΚΑΙ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ!!!

δήμαρχε… τι ανασχηματισμούς και τι υποψήφιους… παράτα τα όλα και δούλευε μόνο τα Σάββατα -και τα λιβανιστήρια από τώρα να λιβανίζουν την εργατικότητα και τους “άσους στο μανίκι” (του χαρτοκλέφτη…) – καλή επόμενη τετρετία, καλή και μεθεπόμενη