ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΓΗΣ – ΜΑΔΙΑΜ» Μέρος 2ο…

"Ο Δήμαρχος παρών, για να δώσει..."

“…Μια επιλογή, με πολιτικά χαρακτηριστικά, βασισμένη στην προσπάθεια ετών για ανάπτυξη της περιοχής με βάση τη νομιμότητα και το σεβασμό στο περιβάλλον και τους πολίτες…”

 

 

 

madiam2

 

 

Γης Μαδιάμ – Το πρώτο αίμα